Konstrukcja plot PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na to oraz raportowania tego faktu starostwu powiatowemu oprócz kilku przypadków.

Budowa sztachety PVC na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych przypadków.

Sztachetki plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające wysokości 2,2 m stawiane miedzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania plotki z Winylu na plot i bramkę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę dokonania jego instalacji a także zaplanowany czas rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia należy dołączyć deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do stawiania balaski z PCV na ogrodzenie i furtę ze sztachet zadane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Konstrukcje płotu można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy planowane ogrodzenie plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej drogi. W sytuacji jak projektowane plotki plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetekmoże grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zainicjowania robót przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s